Jaroslav Navrátil : jméno  na pomníku padlých v Keblově.

Paní Miluše Linková z Prahy, která se zabývá amatersky historií a rodokmeny mi zaslala tento článek. Budiž jí za to dík.

V Keblově na návsi před kostelem stojí pomník Obětem 1. světové války, jehož autorem je Ing. Jindřich Tejnecký. Na pomníku je nápis Padlým vojínům 1914 – 1918. Do kamene je vytesáno celkem 28 jmen mužů, kteří položili svůj život za naši vlast. Jedním z nich je Jaroslav Navrátil, jehož jméno je uvedeno na třetím řádku jedné ze čtyř stran. Ráda bych občanům Keblova pověděla trochu více o osudu tohoto mladého muže, aby jeho jméno nezůstalo jen vytesáno do kamene, ale aby za ním zůstal i příběh člověka.

Jaroslav Navrátil se narodil 8.10.1893 v Keblově č. 44 manželům Ignácovi (později se psal česky Hynek) Navrátilovi a jeho manželce Marii Doubové. Pocházel z početné rodiny, Navrátilovi měli celkem 9 dětí, ale dospělosti se dožily pouze 4 děti. Nejstarší dcera Antonie se provdala za Antonína Rývu z Bernartic 30.1.1900. Druhá dcera Františka se provdala za Jana Lapáčka 9.5.1911. Třetí dcera Žofie se provdala za Antonína Vošického z Lokte č. 16 v kostele sv. Mikuláše v Praze 4.5.1913. Jediný syn Jaroslav se po smrti otce staral o nemocnou matku, ale po vypuknutí války musel narukovat. Ze záznamu Vojenského ústředního archivu v Praze vyplývá, že padl do ruského zajetí. Narukoval tedy zřejmě na základě rozkazu ke všeobecné mobilizaci ze dne 31.7.1914 pro případ „R“ (Rusko) k 21. pěšímu pluku c.k. rakousko-uherské armády. Transporty byly vypraveny většinou přes Kolín, Přerov do Krakova. Pluk byl pěší, takže dále se postupovalo pěšky. Jaroslav zřejmě bojoval v oblasti Haliče, tehdejší části Rakousko-Uherska. Dnes je toto území částečně v Polsku a na Ukrajině. V oblasti Haliče Jaroslav padl do ruského zajetí, byl nezvěstný a datum jeho úmrtí bylo stanoveno na červenec 1916. Nebylo mu ani 23 let.

Matka Jaroslava Navrátila zemřela 23.3.1917 a je docela možné, že se tak o smrti svého jediného syna nedověděla.

Byla bych velmi ráda, kdyby se i další jména vytesaná do kamene proměnila v příběhy statečných mužů, kteří položili svůj život za naši vlast.

 

Věřme že i další jména se podaří paní Linkové dohledat, aby i tato neupadla v zapomnění. ( admin)