Znak a vlajka

 

Znak obce se shoduje s popisem: Ve stříbrno-černě sníženě děleném štítě, nahoře rozšířené modré oboustranně oblakové břevno, v něm mezi dvěma růžemi červeně vyložená liliová koruna s  oblouky, dole břevno, vše zlaté.

Horní polovina štítu má vztah k zasvěcení keblovského kostela Nanebevzetí Panny Marie – oblakové břevno – nebe, růže Panna Marie, koruna – Královna nebes. Černé pole se zlatým břevnem je odvozeno od znaku pražského biskupství a arcibiskupství, které bylo nejstarším známým vlastníkem vsi.

Vlajka obce má podobu danou popisem: List tvoří šest vodorovných pruhů, bílý, modrý, bílý, černý, žlutý a černý, v poměru 1 : 5 : 1 : 1 : 1 : 1. V modrém pruhu mezi dvěma růžemi červeně vyložená liliová koruna s  oblouky, vše žluté.

Bílé pruhy jsou odvozeny od stříbrné horní poloviny štítu. Modrý pruh je inspirován oblakovým břevnem, figury růží a koruny opakují shodné figury ve znaku. Černé pruhy se žlutým se shodují s dolní polovinou šítu.


Zpět:cms.keblov.webnode.cz/o-nas/